Lid worden

Heeft u interesse in de schietsport of wilt u een keer komen kijken bij s.v. Diana?
Dit kan op twee manieren. Via introductie van een lid of via het bestuur.

Er zijn echter wel strenge criteria om lid van onze vereniging te worden.

  • Je moet de leeftijd hebben van 18 jaar of ouder. Voor lucht pistool/geweer is de leeftijd vanaf 16 jaar.
  • Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  • Inschrijfformulier (verkrijgbaar bij de introductie) & pasfoto.
  • Het verplicht volgen van instructie avonden.
  • Inschrijfgeld bedraagd € 125.-
  • De Nederlandse taal moet je goed spreken
  • 2 maal per jaar het verrichten van griffiedienst.

Een Adspirantlid kan na 3 maanden officieel lid worden. Het bestuur neemt een hierover een beslissing op advies van de toelatingscommissie. Het aanmelingsformulier van het adspirantlid komt op het afgeschermde deel van de site (alleen voor leden) en het mededelingenbord op de vereniging te hangen zodat de leden hiervan kennis kunnen nemen. Indien een lid hier bezwaar tegen heeft, melden ze dit bij de toelatingscommissie. Indien het bestuur negatief oordeeld over uw aanvraag, wordt hierover GEEN discussie gevoerd.

Afspraak voor een intruductie Mail uw aanvraag.