Privacy verklaring (AVG)

(Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 1 Wettelijke bepalingen

Dit is de privacyverklaring van schietsportvereniging "Diana", gevestigd in Dordrecht en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam nr 40321746.
Op 25 mei 2018 is van toepassing de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Deze Privacywet die geldt in de hele Europese Unie.
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens sv Diana mogelijk verwerkt
en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen
de Diana-website bezoeken of gebruiken.

Sv Diana verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:

Artikel 2 De verwerking van persoonsgegevens

Noodzaak en gebruik van uw gegevens

Artikel 3 Doel van de verwerking

sv Diana zal uw gegevens uitsluitend gebruiken ten aanzien van clubactiviteiten en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
De club zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.
Naar de huidige maatstaven van databescherming

Registratie van uw gegevens

Artikel 4 Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en bewaard in een computerdatabase van sv Diana.
De website gegevens van "svDiana.com" & "svDiana.nl" worden opgeslagen in de cloud.

Uw gegevens

Artikel 5 uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van de AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of verwijderen van uw persoonsgegevens of beperking van de u
betreffende werwerking alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
U kunt contact opnemen met sv Diana, telefoon (078) 613 49 02 of email info@svdiana.com
Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een copie van een geldig indentiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en
onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. binnen 1 maand na het ingediende verzoek krijgt u
antwoord op uw verzoek.

Uitzonderingen

Artikel 6 Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet of regelgeving waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die
sv Diana heeft verzameld worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van van die autoriteiten,
waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Commerciele aanbiedingen

Artikel 7 bescherming tegen extern gebruik

sv Diana zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of sv Diana wordt daartoe verplicht op grond van de Wet
of een rechterlijke uitspraak. Omdat u via onze vereniging automatisch lid van de KNSA bent, worden uw gegevens wel doorgegenven aan de KNSA. Zie hiervoor de AVG van de KNSA. Uw gegevens mogen niet gebruikt worden door de vereniging of partners voor commerciele doeleinden.

Wijzigingen privacyverklaring sv Diana

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen. Update : 7 september 2023.